Lesnické a arboristické práce ve Středočeském kraji 

Reference

Praha - Koloděje

Bc. Jiří Šejna - tajemník

 

Ořez stromů podél elektrovodú

Lesy Horňácko, s.r.o.

Ing. Tomáš Vlach - vedoucí výroby

 

MČ Praha - Dolní Chabry

 Bronislava Kukurová - referát životního prostředí

Praha - Suchdol

Ing. Milan Novotný - referent životního prostředí

 

Mrozek a.s.

Kazimír Kraina - vedoucí stavby 

 

Chcete využít naše služby?